Month: Tháng Tư 2016

[TCNT-Q5] 206. Bị bệnh

Lúc Ngô Trạch Văn trở lại thì đúng lúc đụng phải Giang Thiếu Khuynh đang chuẩn bị đi tắm, thấy đối phương dáng vẻ chật vật như vậy, Giang Thiếu Khuynh có chút lo lắng hỏi “Trạch Văn, cậu sao vậy?”

Ngô Trạch Văn nói “Không có gì, sơ ý trượt chân thôi.”

Đọc tiếp